ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวดง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 1 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25633,94817,75411,56854--------33,324
25623302138,27841,14436,27679,37589,21366,445138,86810,08111,520511,254
ยอดยกมาตั้งแต่ 19 เม.ย. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2561   23
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   544,601
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี