ITA
LPA
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายประภาส กายเพ็ชร
ปลัด อบต.


นางสาวจันมาลี จันทร์มะลิ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.
หัวหน้าสำนักปลัด


นางชุติญาทิพย์ สุดประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายทวี ศรีอินทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวขวัญเรือน ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร 66170 โทรศัพท์ : 056-674-227
จำนวนผู้เข้าชม 544,617 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com